Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veriler, veri sorumlusu ADA E-Ticaret ve Pazarlama Hizmetleri (“OyuncakBayi”) tarafından, müşteri aydınlatma metinlerinde beyan edildiği gibi güvence altına alınmıştır.

Kanun ışığında yapılan değerlendirmede, bazı kişisel verilerin niteliği ve kanunda belirtilen şartların bulunmaması nedeniyle, verilerin işlenmesi (elde edilmesi, saklanması, aktarılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem) ile ilgili açık rıza beyanına ihtiyaç duyulmuştur. Rıza beyanına istinaden Pazarlama (SMS, E-posta, Telefon ile iletilen ticari iletiler) işlenecektir.

Kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

  • Üyelik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
  • Kargo Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Hediye Kartı ve Kupon Temini Sağlanması
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  • İleti yönetim sistemi (İYS)
  • Kampanya/Promosyon ve Reklam İletilerinin Gönderilmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimini Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması adına talep ve şikayetlerin takibi
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kapsamda işlenen kişisel veriler hiçbir suretle yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. İlgili kişinin, OyuncakBayi Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanun kapsamındaki hakları saklıdır. Verilen rıza beyanı her zaman geri alınabilir. İşbu açık rıza metni ile OyuncakBayi tarafından müşteriye iletilecek olan ticari iletiler açık rıza hukuki gerekçesi doğrultusunda iletilecektir.

İşbu metinde yer alan hususlarla ilgili Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, kişisel verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren işlem türüne Kanun kapsamında rıza gösterdiğimi beyan ederim.

İyi alışverişler dileriz.

ADA E-Ticaret ve Pazarlama Hizmetleri