Ön Bilgilendirme Formu

1. TARAFLAR

 1. SATICI BİLGİLERİ

  Unvan: ADA E-Ticaret ve Pazarlama Hizmetleri
  Adres: Reşadiye Mh. Ş.Ahmet Çelekoğlu 4. Aralık Sk. No:4 Çorlu/Tekirdağ
  Telefon: (850) 888 85 98
  Faks: (850) 888 85 98
  Eposta : info@oyuncakbayi.com.tr

  Vergi Dairesi / No: Çorlu VD. / 2761003658
  Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Adres: Reşadiye Mh. Ş.Ahmet Çelekoğlu 4. Aralık Sk. No:4 Çorlu/Tekirdağ

 2. ALICI BİLGİLERİ

  Unvan: ………………..
  Adres: ………………..
  Telefon: ………………..
  Eposta : ………………..

2. KONU

 1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, ALICI’nın www.oyuncakbayi.com.tr alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden satılan ve aşağıda nitelik ile satış fiyatı belirlenen mal ve hizmetlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.
 2. Bu Form ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Satıcı tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Sipariş Detayları” sayfasından metinlere ulaşabilecektir.

3. SATIŞA KONU ÜRÜN VE FİYATI

Ürünler’e ilişkin fiyat, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Ürünler’e ilişkin önceden hesaplanamayan her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler de ALICI tarafından ödenecektir.

………………..

4. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFA

 1. Ürünler’in sevkiyatına, stoklarda olması halinde ALICI tarafından sipariş edilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içinde başlanacaktır.
 2. SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edecektir.
 3. Ürün, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Form’da belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün’ün sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.
 4. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürün’ü SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. İade için öngörülen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketinin, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda SATICI, ALICI’ya ait kargo ücreti dışında ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen Ürün’ün tüketiciden alınmasını sağlayacaktır. Bu hususlarda ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır .
 5. Ürün’ün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, İnternet Sitesi’nde ilgili siparişe özel olarak teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.
 6. Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Ürün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller ve tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler’e ilişkin sözleşmeler saklı kalmak kaydıyla, Ürün’ü, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.
 7. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
 8. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
 10. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
 11. ALICI’nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce Ürün’ün bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.
 12. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

5. CAYMA HAKKI

 1. ALICI, Ürün’ü teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. ALICI, malın kargoya teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 2. ALICI, cayma hakkı kapsamında ürün/leri iade ederken e-fatura çıktısı üzerinde yer alan iade nedenlerinden “cayma hakkı sebebiyle ürünleri iade ettiğini” içeren iade nedenini işaretler ve ıslak imza ile imzalayarak ürünlerin iade yapılacak depo adresine gönderilmek üzere kargoya verir.
 3. ALICI, cayma hakkını kullanmak için, İnternet Sitesi’ne üye olması halinde, “Hesabım > Siparişler > Görüntüle > İptal Et” başlığı altında iade etmek istediği ürünü, iade nedenini seçerek ürün/ürünleri siparişi ile birlikte gelen e-fatura çıktısını imzalayarak iade adresine gönderebilir, (850) 888 85 98 telefon numarasını üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşarak kendisine sağlanan yönlendirmeleri takip edebilir. ALICI’nın, tercih ettiği yönteme bağlı olarak cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Ürün ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
 4. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün ALICI’ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde, tekrar satışa sunulamayacak durumda olduğu için ürün iade alınmayacak ve ürün/lerin bedelinin iadesi yapılmayacaktır.
 5. Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde, “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne” göre kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır.

6. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 1. Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:
  1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
  2. Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
  5. Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
  6. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  7. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
  8. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
  9. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;
  10. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi);
  11. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmelerde;
  12. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerde;
  13. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmelerde;
  14. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajın yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerde.
 2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.
 3. Ek olarak, tüzel kişi ALICILAR cayma hakkında sahip değildir.
 4. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa ALICI’nın istifade ettiği) cayma hakkının sonucu olarak SATICI’nın ücretsiz kargo (teslim) kampanyasındaki asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan düşülür.

7. GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, işbu Form’da satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından sağlanan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. ALICI, işbu Formu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 3. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
 4. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 5. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 1. ALICI, şikâyet ve itirazlarına ilişkin olarak (850) 888 85 98, info@oyuncakbayi.com.tr veya sipariş detaylarındaki Mağazaya Sor kanallarından SATICI’ya ulaşabilir.
 2. ALICI ayrıca, şikâyet ve itirazlarına ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

İşbu Form’da belirtilen ön bilgileri ……………….. tarihinde edindiğimi teyit ederim.

ALICI
………………..